O Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym

Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne (PTPa) zostało utworzone w 1997 roku. Jego powstanie było uwieńczeniem wieloletniej pracy grupy kilkunastu osób, które dążyły do rozwoju psychoanalizy w naszym kraju. Potwierdzeniem wysokich standardów jest przynależność PTPa do Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychoanalitycznego (IPA), założonego w 1910 r. przez twórcę psychoanalizy Zygmunta Freuda. Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne posiada statut, kodeks etyczny oraz regulamin szkolenia i weryfikacji kandydatów. Członkowie Towarzystwa zajmują się psychoanalizą – teorią opisującą funkcjonowanie i strukturę osobowości, a także specyficzną techniką terapeutyczną, opartą na fundamentalnych odkryciach psychologicznych Zygmunta Freuda, rozwijanych potem przez jego następców. PTPa zrzesza członków – licencjonowanych psychoanalityków – posiadających kwalifikacje zgodne ze standardami Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychoanalitycznego oraz kandydatów, których szkolenie jest w różnym stopniu zaawansowane. Towarzystwo przyznało też członkostwo honorowe 10 psychoanalitykom z kraju i zagranicy. Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne kontynuuje tradycje pionierów polskiej psychoanalizy, m. in. Ludwika Jekelsa, Hermanna Nunberga, Maurycego Bornsztajna i Gustawa Bychowskiego, którzy praktykowali przed II wojną światową, a także Jana Malewskiego, Michała Łapińskiego i Zbigniewa Sokolika, którzy rozwijali wiedzę i praktykę psychoanalityczną w latach powojennych, równocześnie szkoląc następne pokolenia. Towarzystwo współpracuje z psychoanalitykami i organizacjami psychoanalitycznymi z całego świata. Szczególnie bliska współpraca łączy PTPa z towarzystwami psychoanalitycznymi działającymi w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Szwecji, Izraelu i Czechach. Działalność naukowa PTPa to regularne zebrania naukowe dla członków i kandydatów, wykłady otwarte dla osób spoza Towarzystwa, otwarte interdyscyplinarne dyskusje panelowe (psychoanaliza a nauki społeczne, religia, literatura, film, sztuka i inne), a także konferencje – co roku w maju odbywa się Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, w listopadzie organizowane są na przemian konferencja Adolescencja w ujęciu psychoanalitycznym oraz Konferencja Winnicottowska, zaś konferencja Dialogi w psychoanalizie, poświęcona dyskusjom klinicznym, organizowana jest nieregularnie, ale ma już długą historię. Działalność szkoleniowa to prowadzone przez członków seminaria teoretyczne i kliniczne, superwizje oraz psychoanalizy szkoleniowe dla kandydatów Towarzystwa. Wielu członków i kandydatów jest także zaangażowanych w działalność naukową, kliniczną i dydaktyczno-konsultacyjną, prowadzoną w ośrodkach akademickich oraz placówkach uspołecznionej i prywatnej służby zdrowia.